Örjans Strandbergs verksamhet för uppfinnare genom åren

 

Är sedan 1985 medlem i SUF – Svenska Uppfinnareföreningen

Är sedan 2011 ordförande för Stockholms Innovatörskrets

Har genomfört drygt 240 politiska och strategiska uppvaktningar för uppfinnarens sak, 2015-2016

Tog 2013 fram en bevisande undersökning om uppfinnarens ovilja att driva företag (63%)

Har skrivit ett tjugo-tal publicerade inlägg och artiklar till FIM, Ny Teknik, SvD, DN, U&K, IKS mfl mfl

Tog fram allt underlag samt beställde ”Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer” rapporten

Organiserade seminariet runt rapporten, på Ratio i augusti 2014

Har för SUF påtalat demokratiska risker med ett Service AB utan insyn och påverkan från styrelsen

Varnade för SUFs sjunkande förtroende hos statliga finansiärer, blev därför utesluten.

Har sedan 2013 varnat SUF för att driva IRT som huvudprojekt, då grundläggande förutsättningar saknats

Har berett möjlighet för SUFs ordförande att få representation i Vinnovas bedömningskommitté

Har uppdaterat och moderniserat SUFs stadgar, presenterat som motion till SUF-stämman 2015.

Har med Lennart Nilsson engagerat mig i SUFs roll i IFIA och medlemmarnas tillgång till utlandsmarknader

Har tagit fram ett program för kompetenshöjning av SUFs medlemsföreningar (Kunskaps-banken)

Har producerat en web-sida för LUF’ar, med stort urval informationskällor (http://fakta.swedinvent.se)

Har utarbetat UTM-konceptet sedan 2009, vilket erbjöds SUF redan 2010 där Jegefors bestämt avfärdade

Har av Vinnovas generaldirektör lovats 1 mkr i pilotstöd för UTM

Har kartlagt hälften av STIKs medlemmars expertis inom 50 olika produktområden.

Har förhandlat fram ramavtal med Småföretagarna (30 000 företag) för direktlicensiering/UTM

Har tillsammans med Lennart bildat Växthuset med Nyföretagarcentrum, 16 av 17 distrikt.

Har projektlett och tillsammans med Lennart, Cenneth och Thomas i STIKs styrelse genomfört den internationella innovationskonferensen 2015

Organiserade och projektledde IFIAs första internationella kongress i Stockholm, också 2015

Har formulerat IFIA-kongressens internationellt publicerade fem uttalanden.

Har ansvarat för STIKs hela mediala kommunikation, både i skrivelser och som STIKs webredaktör

Har årligen deltagit på Vinnovas årskonferenser, där SUF ofta lyst med sin frånvaro

Har uppvaktat Socialdemokrater, Folkpartister, riksdagsgruppen, näringsdepartementet mfl

Har tecknat ett samarbetsavtal mellan STIK och Global Women Inventors & Innovators Network

Har generellt jobbat i och för STIKs allianser: HS2020, KTH, IVA, SIS, SI, StarTau mfl

Är talesperson för Nationella Innovatörsrådet, bestående av 14 av Sveriges största uppfinnare

Har för SUF utarbetat en finansieringsplan om 66 mkr, för verksamhetsstöd av Sveriges uppfinnareföreningar och SUF.