LOBBYING OCH MÖTEN 2015.01.01 - 2016.12.31

2015-01-09

Stockholmsmässan, möte m VD mfl

2015-01-13

Möte med Swedish Innovators, Uddevalla

2015-01-14

Möte m AmiStar, Proficient Infosoft/Ritesh Suri

2015-01-20

Möte med Angela Ahola, Dr & Psykolog om kreativitetsforskning

2015-01-22

Möte m Olle Torgny

2015-01-30

StartaEget-bazaar, Kulturhuset

2015-02-04

Möte med Nyföretagarcentrum; Goldman, Carpelan, Eriksson

2015-02-05

Möte m Nya Saker

2015-02-09

Stockholmsmässan, möte m VD mfl

2015-02-10

TDU’s Slottsträff

2015-02-12

Möte med Nyföretagarcentrum; Goldman, Carpelan, Eriksson, Davidsson

2015-02-19

Möte Lennart Eriksson Kalmar U-förening

2015-02-19

Möte Sami Baks

2015-02-19

Seminarium; uppfinnarens dagssituation

2015-02-19

Webinarium, Länsstyrelsen, verksamt.se/Värmland

2015-02-24

Möte Inventorum

2015-02-24

Möte med Nyföretagarcentrum; Goldman, Carpelan, Eriksson, Davidsson

2015-02-25

Möte m delegation från Kazachstan

2015-02-25

Möte med Maria Quiroga; EU-ansökan mm

2015-02-25

Stockholmsmässan, möte m VD mfl

2015-02-26

Möte med Susanna Baltscheffsky, chefred. Ny Teknik (om UTM)

2015-02-27

Möte m Fredrik Malmgård & Anette Skoglund, NFC Kreativ

2015-03-03

Möte m Business Lounge, CarlJohan Eiderfeldt

2015-03-03

Möte om samarbete Estland Science Park, Peter Ekorre

2015-03-05

Besök Alireza Rastegar, IFIA

2015-03-06

Länsstyrelsen Seminarium på KTH, Innovation & finansiering

2015-03-09

Besök N-O Sjöberg & Ann Iberius; SUF/LUF-avtal

2015-03-09

Möte Nyföretagarcentrum

2015-03-10

Nacka Företagarträff

2015-03-11

Vinnova: Horisont-dragning 'Fast-Track'

2015-03-13

Besök hos LIST i Gävleborg

2015-03-18

Möte m Nackas näringslivsdirektör, input för näringsstrategi

2015-03-18

Vinnova: Horisont-dragning 2

2015-03-20

Möte med Pär Nordström & Tord Kihlberg, ALMI Invest

2015-03-23

Möte Nyföretagarcentrum

2015-03-24

Möte m Vinnova; Kjell-Håkan Närfelt, UTM

2015-03-25

Möte med SAE Institute om STIK-utbildningar

2015-03-25

Vinnova: Horisont-dragning 3; SME-programmet

2015-03-26

Möte m Näringsdepartementet; Per Engström (om UTM)

2015-03-27

Invigning av permanentutställn.: Innovative Sweden, Västerås

2015-03-30

Invigning av Växthuset, energiminister Baylan

2015-03-30

Möte med Värmdöcentern

2015-03-31

Möte m Peter Ekorre, samarbete PAKRI Science Park

2015-03-31

Telefonmöte SUFs valnämnd

2015-04-01

Föredrag om innovation på SAE Institutet

2015-04-01

Strategimöte

2015-04-07

Möte med Curre Hanson

2015-04-08

Marknadsplan för uthyrning

2015-04-08

Södertörns högskola, Entreprenörsdagen

2015-04-10

Rapportsläpp, Entreprenörsskapsforum "Innovation utan Entreprenörer?"

2015-04-15

Föredrag om STIK, NFC på Dieselfabriken

2015-04-16

IFIAs exekutiva kommitté i Genève, 16-18 april

2015-04-16

QUIS -seminarium

2015-04-17

Arbete med underlag för IFIA kongress och konferens

2015-04-20

Föredragning, Växthuset för NFC's styrelse

2015-04-21

Möte Maria Quiroga, organisationskompetens hos NFC

2015-04-21

Möte Vilma Mori, Innovationsrådgivare i Nacka kommun

2015-04-22

Extra styrelsemöte i STIK, inför SUFs stämma

2015-04-22

Styrelsemöte i HS2020

2015-04-28

Möte med Conny Gustafsson och Anders Widgren

2015-04-28

Möte med Curre Hanson

2015-04-28

Möte med NFC, Kjell och Christopher

2015-04-28

Möte med Tillväxtverket (UTM)

2015-05-06

Möte med Nacka kommun

2015-05-06

Möte med OpinionsBildarna, Denns Bogren

2015-05-07

Möte med Milorad

2015-05-13

Skype-möte med PAKRI Science park

2015-05-18

Utarbetande av utbildningsprospekt Växthuset

2015-05-19

Möte med ALMI Sthlm

2015-05-19

Seminarium på Teknikföretagen

2015-05-20

Styrelsemöte Inventorum

2015-05-20

Årsstämma STIK

2015-05-21

Möte med Nacka kommun; Börjesson och Staffan Ström

2015-05-21

QUIS-seminarium

2015-05-25

Stockholmsmässan, möte

2015-05-29

Möte m Teknikföretagen avs UTM

2015-05-30

Sammanställning av forskning kring kreativitet

2015-06-01

Materiel om kreativitet och innovation till Angela Ahola

2015-06-03

Debattartikel om att utbildningen missar de seriellt kreativa

2015-06-04

Möte med Enn Laansoo, PAKRI och Allan Larsson HS2020

2015-06-08

Årsmöte HS2020

2015-06-09

Presentation på NFC's regionsmöte

2015-06-15

Möte med Swedish Innovators, Uddevalla

2015-06-30

Möte m Curre Hansson

2015-07-06

Telefonmöte P-A Bengtsson, U&K

2015-07-16

Koordineringsmöte inför konferens & kongress

2015-08-10

Möte m Stockholmsmässan

2015-08-25

Internationella innovationskonferensen

2015-08-26

IFIAs världskongress

2015-10-06

Möte med VD för SUF Service AB

2015-10-13

Möte med Magnus Roland & Guy Salomon - Tillväxtforskning

2015-10-23

Möte m Sthlms Länsstyrelse; STIK delaktig i företagsfrämjande

2015-10-27

Möte m SUF Service AB; Sami Bask - samarbetsprojekt, bl.a UTM

2015-10-29

Möte med Vinnova, Kjell-Håkan Närfelt

2015-11-02

Seminarium Entreprenörskapsforum om 'Innovationsråd"

2015-11-03

Seminarium ESBRI 'Innovativa Sverige 2'

2015-11-05

Möte med Claes-Göran Hammar Swedish Innovators

2015-11-06

Ordförandekonferens SUF i Älvsjö

2015-11-12

Möte m Stockholms Socialdemokratiska Företagare

2015-11-12

Möte med Nyföretagarcentrum

2015-11-17

Seminarium "Working för change"

2015-11-17

Vinnovas årskonferens

2015-11-19

Artikelunderlag till DN's bilaga om innovation

2015-11-26

Möte med Nyföretagarcentrum

2015-12-01

Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande

2015-12-02

Möte m Stockholmsmässan, "Creative Sweden"

2015-12-03

Möte m Fryshuset om samarbeten med STIK

2015-12-04

Möte Innovationskraft Stockholm

2015-12-04

Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande

2015-12-07

Intervju m DN för bilaga om innovation

2015-12-08

Frukostseminarium Innovationskraft Stockholm

2015-12-08

Möte m Arbetsförmedlingen om 'Växthuset

2015-12-09

Möte med SUF och TDU

2015-12-10

Möte i UppfinnareOmbudsmannen

2016-01-13

Möte m Fredrik Vildö om portföljfinansiering av uppfinnare

2016-01-13

Möte m Xeric AB; Smart-City Filippinerna

2016-01-13

Möte med NFC, TillVäxtHuset

2016-01-19

Budgetmöte TillVäxtHuset m NyföretagarCentrum

2016-01-22

Svenskt Näringsliv; ExportStrategiDagen

2016-01-27

Möte 2 m Fredrik Vildö om portföljfinansiering

2016-02-02

Möte SUF- Regionförbund Sthlms Län

2016-02-03

Deltagande Workshop 'verksamt.se, Länsstyrelsen

2016-02-05

StartaEget-bazaar Dag 1, Kulturhuset

2016-02-06

StartaEget-bazaar Dag 2, Kulturhuset

2016-02-09

Möte om samarbete, Hellströms Advokatbyrå

2016-02-12

Möte med Claes-Göran Hammar Swedish Innovators

2016-02-17

Arbete med prospekt och budget, TillVäxtHuset

2016-02-17

Brev till Jon Simonsson, innovationsrådets kansli (UTM bl.a.)

2016-02-24

Möte Tenant Pro AB

2016-02-24

Nacka Företagarträff

2016-02-24

Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande invandrare

2016-02-26

Esbri seminarium; Open Innovation

2016-02-29

Möte STIK, IPR-forum, Swedish Innovators, Uppf.Akademin mfl

2016-03-01

Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-03-02

Budgetarbete TillVäxtHuset m NyföretagarCentrum

2016-03-05

Istanbul: IFIA 2nd World Congress

2016-03-06

Istanbul: IFIA Executive Committee meeting

2016-03-07

Möte Stay Smart - modulbostäder för invandrare

2016-03-08

Möte ToolSpace (prototypverkstad) om ev samarbete

2016-03-09

Möte om modulbostäder, Imran Jacobsson

2016-03-10

Budgetmöte per tel; GWIIN Masterclass

2016-03-11

Intervju m Anders Forsström/DN för artikel om innovation

2016-03-14

Möte med Atlas Copco om GWIIN MasterClass

2016-03-15

Esbri seminarium; Kreativitet på jobbet

2016-03-15

Möte m Göran Marklund, VINNOVA

2016-03-17

Artikelunderlag till Linus Brohult/SVT

2016-03-17

Möte TTC, programmering, budgetering, Vinnova-ansökan

2016-03-21

Seminarium Epicentrum om framtidens skola

2016-03-29

Arbetsmöte UppfinnareOmbudsmannen

2016-04-04

Föreläsning om immaterialrätt, SAE Institute

2016-04-04

Möte m AF's ledning, offert TillVäxtHuset

2016-04-05

Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-04-05

Sveriges Innovationsriksdag 2016, Åre

2016-04-07

Mailutskick till 16 innovationsforskare om stöd för uppfinnare

2016-04-07

SUF om tillvaratagande av immigranters idéer

2016-04-11

Beredningsarbete INNOV2GROW

2016-04-12

Styrelsemöte, STIK

2016-04-13

Möte med Ingrid Decoster om hjälp m ansökn, EU mm

2016-04-14

Medlemsmöte i STIK

2016-04-14

Möte Med Tenant Pro, om marknadsföring av Inventorum

2016-04-21

Konferens Länsstyrelsen; Verksamt.se

2016-04-21

STIK seminarium om avtal; Lennart Nilsson

2016-04-22

Möte m Ulf Bengtzelius, samarbete m Atlas Copco

2016-04-22

Möte med SKAP om ev samarbete med STIK

2016-04-25

Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande invandrare

2016-04-28

Artikel i Dagens Juridik: "Staten förväxlar forskare och innovatörer"

2016-04-29

Möte m Arbetsförmedlingen Nacka om 'Växthuset

2016-05-02

Möte med PRVs marknadsavdeln, om samarbete Inventorum

2016-05-03

Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-05-04

Arbetsmöte i UppfinnareOmbudsmannen

2016-05-04

Möte med Ingrid Decoster om hjälp mansökn, EU mm

2016-05-04

Strategimöte i STIK

2016-05-09

Möte med Småföretagarnas styrelse (UTM)

2016-05-10

Möte på SUP46, Michael Damberg

2016-05-12

Planeringsmöte på SKAP om Polar Talks, kreativitet

2016-05-18

Möte med JuristService, fråga om samarbete

2016-05-18

Möte Med Tenant Pro, om marknadsföring av Inventorum

2016-05-23

Möte med vd för SISP; Magnus Lundin

2016-05-24

Möte med Länsstyrelsen/integration, offert Växthuset

2016-05-25

SUFs presentation av 'nya' IRT

2016-05-26

Möte med Swedish Innovators, H-E och CG

2016-05-27

Konferens Vinnova; STIK, SUF, SweInn, Ingenjörerna

2016-05-27

Möte med vd för IUC; Martin Hedman

2016-06-07

Möte med Lean Ventures

2016-06-07

Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-06-10

Frukostseminarium Innovationskraft Stockholm

2016-06-14

Möte i styrgruppen för TTC

2016-06-15

Föredragning, Polar Talks, om kreativitet

2016-06-15

Rapportsläpp, Entreprenörsskapsforum "Sveriges entreprenöriella ekosystem""

2016-06-16

Möte med Småföretagarnas styrelseledamot (UTM)

2016-06-17

Lettlands ambassad, om samarbete m STIK

2016-06-17

Möte med Sthlms innovationsdirektör Gunnar Björkman

2016-06-20

Möte med Svenska Kyrkan om Växthuset

2016-08-24

Deltagande på Innovationsdagen, Uppdragshuset

2016-08-26

Möte med Telias IoT-chef

2016-08-31

Deltagande på Nacka frukostakademi m Mikael Damberg

2016-08-31

Möte med Börje Ramsbro

2016-08-31

Möte med Swedish Innovators

2016-09-02

Entreprenörskapsforum, seminarium med Deidre McCloskey

2016-09-05

Deltagande, Sthlm Tech Fest, Stockholm Waterfront

2016-09-09

Möte med näringsdepartementet; uppfinnarna i innovationsstrategin

2016-09-11

IFIA Executive Committee

2016-09-16

Möte med Ian Chan Hodges, USA

2016-09-22

Pitch-övning för SUFs IRT-projekt

2016-09-23

Möte med Ian Chan Hodges, USA

2016-09-28

Möte med AiFloo; Anders Widgren

2016-09-29

Möte i UTM-gruppen med Arash Fard-Rahmani & Jian Rödblom

2016-09-29

Seminarium m NFC; Uppfinning? Innovation? Affärskoncept?

2016-10-03

Workshop med Länsstyrelsen för STIKs medverkan i verksamt.se

2016-10-06

STIK-seminarium om finansiering och riskkapital

2016-10-07

Möte med Nordiska och Baltiska uppfinnareföreningar

2016-10-10

Möte med Rättighetsalliansen

2016-10-11

Möte med Swedish Innovators

2016-10-11

Riksdagsseminarier om Innovation; avslutande Workshop

2016-10-17

Seminarium ESBRI 'Kollektiv kreativitet'

2016-10-18

Möte med Peter Jörgensen

2016-10-19

Seminarium Entreprenörskapsforum 'så säkrar vi svensk förnyelsekraft!'

2016-10-26

Heldagsseminarium Vinnova: Horisont 2020

2016-10-27

Möte med IUCs VD Martin Hedman

2016-10-28

Möte SUFs kansli; Anne, Helen, Rasmus, Olof Jarkman, Elliot Jalgard

2016-11-02

STIK After-Work i Stockholm

2016-11-03

STIK-seminarium om innovationsprocessens olika steg

2016-11-10

Utställare, Uppfinnardagarna Stockholmsmässan

2016-11-11

SUFs Framtidskonferens/ordförandekonferens

2016-11-13

Telefonkonferens Conny Gustavsson & Anders Swedin - innovatörsrådet

2016-11-14

Möte m PRV Marknad, Cecilia Fröderberg, Anna Rapp

2016-11-23

Möte med Åke Modée om Nordiska ministerrådet

2016-11-25

Möte på näringsdepartementet, Anna Ax

2016-11-28

Seminarium på INF om automation, robotik och AI

2016-11-29

Workshop Central Baltic

2016-11-30

Innovationskonferens Polen-Sverige, Handels

2016-12-01

Möte med Cecilia Fröderberg, PRV

2016-12-06

Möte med SUFs ordförande

2016-12-06

Möte riksdagen, Per-Arne Håkansson - näringsutskottet

2016-12-06

Möte med Johan Ullman

2016-12-13

Möte med SUFs ordförande

2016-12-15

PRV Frukostseminarium

2016-12-15

Vinnova 'workshop'

2016-12-20

Rosenbad, möte med innovationsrådet Oskar Thorslund

2016-12-29

Möte med Klas Hallberg, Arbetsförmedlingen

2016-12-29

Möte med Ian Chan Hodges, USA